Välkommen till Netsecure

För IT-säkerhetens skull

 

Våra tjänsterKontakta oss

Vi är Netsecure

Vi förebygger säkerhetsrisker och skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap och erfarenhet ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet och Informationssäkerhet.

Vaktbolaget på nätet

Vaktbolaget på nätet är en SOC- (Security Operations Center) tjänst anpassad för små till stora företag. Baserat på vår SIEM- (Security Information and Event Management) plattform...

Managerade säkerhetstjänster

Många företag och organisationer brottas med utmaningar att göra flera saker på färre resurser i mera komplexa IT-miljöer än tidigare. Vi kan avlasta er IT-avdelning med managerade...

Compliance

Vi har kunniga och engagerade jurister specialiserade inom rättsinformatik och dataskydd för att bistå er verksamhet med stöd och kompetens. Compliance inom den svenska dataskyddslagstiftningen...

IT-Säkerhetsgranskning och Penetrationstester

Brister i informationssäkerheten, exv. brister i tillgängligheten till information när den behövs, brister i sårbarhet och/eller skydd för obehörig åtkomst eller förändring, kan få allvarliga...

Följ oss på sociala medier