Netsecure SOC™

Netsecure SOC™ (Security Operations Center) som är en del av vår CDC (Cyber Defense Center) kombinerar ledande incidenthanteringsverktyg och dedikerad säkerhetskompetens med certifierad personal med expertkompetens. Det ger er en tjänst som kan identifiera hot och hantera risker för att skydda er verksamhet.

Vi ger din organisation möjligheten att arbeta med säkerhetsincidenter på ett mer effektivt och kontrollerat sätt. Med avancerade sammansättningar av loggar skapar vi oss en helhetsbild av ett kommunikationsflöde eller beteende för att upptäcka, kategorisera och larma dygnet runt, året om. I Netsecure SOC™ sammanställs era säkerhetsloggar och görs tillgängliga på ett tydligt och strukturerat sätt. Våra kunniga analytiker övervakar kontinuerligt loggarna och kan på så sätt snabbt upptäcka en incident och ge er rätt beslutsunderlag för att ta ett effektivt beslut om åtgärder.

100% svensk 24/7

På grund av vissa kunders särskilda säkerhetskrav så är Netsecure SOC™ bemannad 24/7 med personal där samtliga är svenska medborgare som genomgått bakgrundskontroll. Detta betyder att alla analyser och all data aldrig lämnar Sverige samt att rapporter och rapportgenomgång kan ges på svenska eller engelska.

Verksamhetens hotbild

Säkerhetsläget analyseras tillsammans med våra experter och hotbilder diskuteras med er.

Automatisera med intelligens

I tjänsten kombineras fördefinierade användarfall med ”Threat Intelligence” för att automatiskt, snabbt och på ett för er relevant kunna urskilja ett intrång eller andra oönskade aktiviteter från vanlig verksamhet.

Effektiv felsökning och samarbete

Insamlade loggar skapar möjlighet att hitta andra typer av avvikelser i er IT-miljö. Detta kan underlätta vid felsökning av t.ex. nätverksproblem.

Incidentrapportering – GDPR/NIS

Netsecure SOC™ undersöker avvikelser vid en given tidpunkt med spårbarhet tillbaka i tiden vilket gör att du kan få ut uppgifter och möta krav på incidentrapportering från lagstiftning och myndigheter.

Kompetenser och bemanning i Netsecure SOC™

För att upprätthålla och bibehålla en likvärdig service som vi erbjuder skulle det krävas flera kompetenser inom flera olika expertområden, dessutom flera olika personer för att hålla en hög leveranssäkerhet. Behovet av att experterna dessutom vara tillgängliga för att analysera incidenter har eskalerat den senaste tiden. Netsecure SOC™ erbjuder allt detta och vi är bemannade 24/7. Vi garanterar att varje kompetens som behövs i en given leverans har redundans genom att minst två experter inom erforderlig kompetens kan kundens miljö.

Netsecure SOC™ innehåller bland annat:

  • Automatisk insamling och analys av loggar
  • Larm till kund
  • Analyserar loggar och ger rekommendationer på åtgärd
  • Säkerhetsövervakning 24/7/365
  • Dokumenterad process för avvikelser och åtgärdsförslag
  • Omvärldsbevakning
  • Proaktivt arbete att identifiera intråg eller försökt till intrång
  • Månatlig rapportgenomgång avseende incidenter och åtgärder
  • Kvartalsvis strategisk återkoppling för långsiktig utveckling

Denna hemsida lagrar cookies för att få statistik över användningen av vår hemsida och för att anpassa din användarupplevelse. Vi och våra partners behandlar data för att utveckla och förbättra produkter, grundläggande annonser, annonsmätning, personanpassad annonsprofil, visning, person anpassat innehåll, innehållsmätning, målgruppsinsikter, exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten. Cookies kan också användas i samband med marknadsföring av våra tjänster. Läs mer.

Acceptera

Hantera