Netsecure Sårbarhetsanalys

Netsecure Sårbarhetsanalys

Efter genomförd sårbarhetsanalys får ni en rapport och en rapportgenomgong med en av våra experter som också ger er sina rekommendationer. Ni kan om så önskas få ett certifikat på att ni genomfört analysen och, om det är relevant, att ni åtgärdat brister.

Sårbarhetsskanning

I vårat erbjudande finner ni även vår sårbarhetskanning, som i förebyggande syfte stärker organisationens yttre såväl som inre skydd genom att identifiera sårbarheter och verifiera konfigurationer. Vi erbjuder hjälp med att prioritera de åtgärder som har bäst effekt i er miljö för att minimera risk.

Som ett ypperligt komplement till sårbarhetsskanningen, eller som fristående tjänst, utför vi även manuella tester, så kallade penetrationstester. Penetrationstesten utformas unikt efter ert behov och ger en ännu djupare analys av säkerheten inom valt område.Syftet med (återkommande) sårbarhetsscanning är att hålla IT-miljöer säkra från kända sårbarheter, felaktiga konfigurationer och säkerställa att efterlevnadskrav upprätthålls. Detta görs genom analys av bland annat missade uppdateringar och kända sårbarheter i mjukvara som nyttjas i nätverket.

Sårbarhetsscanning skyddar IT-miljöer och förhindrar intrång genom att belysa kända sårbarheter, vilket ger möjligheten till att applicera motverkande åtgärder. Detta gör det avsevärt svårare för eventuella angripare att utföra lyckosamma intrångsförsök. Detta minskar också risken för dataläckage avsevärt och därmed riskerna som det medför; sanktionsavgifter eller böter och ett försämrat renommé.  

Denna hemsida lagrar cookies för att få statistik över användningen av vår hemsida och för att anpassa din användarupplevelse. Vi och våra partners behandlar data för att utveckla och förbättra produkter, grundläggande annonser, annonsmätning, personanpassad annonsprofil, visning, person anpassat innehåll, innehållsmätning, målgruppsinsikter, exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten. Cookies kan också användas i samband med marknadsföring av våra tjänster. Läs mer.

Acceptera

Hantera