Vaktbolaget på nätet

Den digitala versionen av rondering, okulärbesiktning och fysisk närvaro.

Vaktbolaget på nätet är en SOC- (Security Operations Center) tjänst anpassad för små till stora företag. Baserad på vår SIEM- (Security Information and Event Management) plattform erbjuder vi en tjänst som tar hand om era nätverksloggar, brandväggsloggar, IPS-loggar, klientsäkerhetsloggar mm och med utgångspunkt i dessa övervakar vi er miljö ur ett IT-säkerhetsperspektiv, rapporterar säkerhetsincidenter i realtid, korrelerar händelser, ni får prestandainformation om era system och vi ger förslag på proaktiva åtgärder. Beroende på era önskemål kan vi också hjälpa er med aktiv felavhjälpning.

Med Vaktbolaget på nätet får ni hjälp med att uppfylla rådande regelefterlevnadskrav (t ex GDPR) och samtidigt förenkla driften av er IT-miljö.

All loggdata som samlas in från er sparas inom Sveriges gränser. Beroende på val av paketering, BAS - PLUS - SÄKER, kan olika funktioner vara tillgängliga för respektive kund.

Med Vaktbolaget på nätet kan ni ersätta ett antal system för:

  • Logghantering och analys
  • Övervakning och larmhantering
  • Systeminventarieförteckning
  • Realtidskorrelation mot tredjeparts datakällor

Rapportering av avvikelser och incidenter sker dagligen och följs upp av våra säkerhetsexperter i dialog med er avseende åtgärds-/analysbehov samt för att anpassa och finjustera larmnivåer mm.

Kunders loggor

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.