Välkommen till Netsecure

Vi skyddar din verksamhet

 

Våra tjänsterBoka möte med en expert

Vi är Netsecure

Vi minskar komplexiteten inom IT- och informationssäkerhet för företag och organisationer samt höjer säkerhetsnivån.

Vaktbolaget på nätet

Vaktbolaget på nätet är en SOC- (Security Operations Center) tjänst anpassad för små till stora företag. Baserat på vår SIEM- (Security Information and Event Management) plattform...

Managerade säkerhetstjänster

Många företag och organisationer brottas med utmaningar att göra flera saker på färre resurser i mera komplexa IT-miljöer än tidigare. Vi kan avlasta er IT-avdelning med managerade...

Compliance

Vi har kunniga och engagerade jurister specialiserade inom rättsinformatik och dataskydd för att bistå er verksamhet med stöd och kompetens. Compliance inom den svenska dataskyddslagstiftningen...

IT-Säkerhetsgranskning och Penetrationstester

Brister i informationssäkerheten, exv. brister i tillgängligheten till information när den behövs, brister i sårbarhet och/eller skydd för obehörig åtkomst eller förändring, kan få allvarliga...

Följ oss på sociala medier

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.