OM NETSECURE

Netsecure är ett svenskt bolag specialiserat på IT- säkerhet och informationssäkerhet som förebygger säkerhetsrisker och skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap, erfarenhet och engagemang ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet.

Innehar F-Skattsedel, org nr 556908-8320, 
VAT SE556908832001

VÅRT KONTOR

Netsecure Sweden AB

Finlandsgatan 40, 4tr

164 74 Kista

+46 (0)8 - 514 832 00

info@netsecure.se

www.netsecure.se

Integritetspolicy

 • Gray Edin Ikon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Instagram Icon

Dataskyddsombud (DPO) as a service

 

Genom vår gedigna kunskap inom IT- och informationssäkerhet och våra kunniga jurister hjälper vi er att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) genom vår tjänst DPO as a service. Vi kombinerar juridiken och tekniken för att ge er verksamhet en helhetslösning inom dataskydd så ni kan fokusera på det som är viktigt för er kärnverksamhet.

Den nya förordningen ställer höga krav på både IT-säkerhet och uppgiftshantering såsom dataskydd, uppföljning, incidentrapportering, konsekvensbedömning och dokumentation. För vissa verksamheter krävs även att man utser ett dataskyddsombud. Tillsättning av dataskyddsombud är obligatoriskt för:

 • Myndigheter och offentliga organ

 • Verksamheter som har som kärnverksamhet att systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer

 • Verksamheter som behandlar känsliga personuppgifter

Enligt rekommendationer från EU uppmuntrats generellt verksamheter utöver ovanstående att tillsätta ett dataskyddsombud.

Vad gör ett dataskyddsombud?

Dataskyddsombudets viktigaste uppgift är att övervaka och stödja verksamhetens arbete med dataskyddsförordningen. Detta innebär att dataskyddsombudet ska:

 • Samla in information om hur verksamheten behandlar personuppgifter

 • Kontrollera att verksamheten följer bestämmelser och interna styrdokument

 • Informera och ge råd inom verksamheten

 • Ge råd om konsekvensbedömningar

 • Vara kontaktperson för Datainspektionen

 • Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom verksamheten

 • Samarbeta med Datainspektionen vid till exempel inspektioner.

Fördelar med em extern DPO

Praktisk och kostnadseffektiv lösning för GDPR compliance
Ingen intressekonflikt mellan dataskyddsombudet och övrig verksamhet
Tillgång till bred kunskap och kunniga jurister

Vem kan vara dataskyddsombud?

Dataskyddsförordningen ställer höga krav på dataskyddsombudets yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt kunskap om verksamhetens informationsteknik och IT-säkerhet. Förordningen ställer även krav på att dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organsationen. Därför kan inte dataskyddsombudet ha andra arbetsuppgifter inom verksamheten.