OM NETSECURE

Netsecure är ett svenskt bolag specialiserat på IT- säkerhet och informationssäkerhet som förebygger säkerhetsrisker och skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap, erfarenhet och engagemang ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet.

Innehar F-Skattsedel, org nr 556908-8320, 
VAT SE556908832001

VÅRT KONTOR

Netsecure Sweden AB

Finlandsgatan 40, 4tr

164 74 Kista

+46 (0)8 - 514 832 00

info@netsecure.se

www.netsecure.se

Integritetspolicy

  • Gray Edin Ikon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

Integritetspolicy

Netsecure Sweden värnar om din integritet

Läs nedan om hur Netsecure behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Netsecure Sweden AB (Netsecure) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken "kontakt".

Behandling av personuppgifter vid deltagande i utbildning

Netsecure behandlar personuppgifter i samband med anmälan, deltagande och fakturering av Netsecures kurser. Behandlingen sker för att kunna administrera kursen samt för att kunna fakturera för kursdeltagande. Den rättsliga grunden för behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan till kursen.

Netsecure behandlar särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade känsliga uppgifter) i den utsträckning det anges i utbildningsanmälan som eventuell allergi eller annan kostrestriktion. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. 

Personuppgifter behandlas under tiden som utbildningen administreras. Uppgifter kan komma att behandlas längre för att utföra en rättsligt förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Dina rättigheter som registrerad

Vill du få reda på om Netsecure behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta oss på compliance@netsecure.se. Som registrerad har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas samt invända mot benhandling av sina personuppgifter.

Du har även rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifter.

Om du har synpunkter på Netsecures behandling av dina personuppgifter

Vid frågor eller synpunkter på hur Netsecure behandlar dina personuppgifter vänligen kontakta oss på följande e-postadress compliance@netsecure.se eller postadress Netsecure Sweden AB, Finlandsgatan 40, 164 74 Kista

Har du klagomål på hur Netsecure behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen