OM NETSECURE

Netsecure är ett svenskt bolag specialiserat på IT- säkerhet och informationssäkerhet som förebygger säkerhetsrisker och skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap, erfarenhet och engagemang ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet.

Innehar F-Skattsedel, org nr 556908-8320, 
VAT SE556908832001

VÅRT KONTOR

Netsecure Sweden AB

Finlandsgatan 40, 4tr

164 74 Kista

+46 (0)8 - 514 832 00

info@netsecure.se

www.netsecure.se

Integritetspolicy

  • Gray Edin Ikon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
 

Utbildning i NIS-Direktivet

Vad: Halvdagsutbildning om NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018

Målgrupp: Leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster

När: Den 26 oktober, registrering och frukostbuffé från klockan 8:30,

Var: Haga Forum, Annerovägen 4, 169 70 Solna (se hemsida)

Utbildare: Camilla Blacker Wallinsson, LL.M. och Sara Bergklint, LL.M. jurister på Netsecure

Bakgrund

NIS-direktivet (Nis står för nätverk och informationssystem) är ett direktiv från EU som inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (länk till lagtexten) som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Syftet med direktivet är att stärka den inre marknaden genom att skapa tillit och förtroende för informationssystem samt även fastställa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Vad innebär detta för er verksamhet/organisation?

Den nya lagen innebär bl.a. att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster måste vidta säkerhetsåtgärder till skydd för nätverk och informationssystem. Leverantörer ska också rapportera incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i tjänsten inom 6 timmar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Leverantörer som inte efterlever kraven kan beläggas med en sanktionsavgift på lägst 5 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Vårt erbjudande

Netsecure erbjuder en halvdagsutbildning i NIS-direktivet där vi bl.a. går igenom:

  • Vilka leverantörer som omfattas av NIS-direktivet

  • Vad ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete innebär

  • Vilka incidenter som ska rapporteras

  • Hur leverantörerna kan förbereda sig

Netsecure kan hjälpa er med både juridik och teknik, boka gärna in ett separat möte för att gå igenom ert specifika behov.

Datumet har passerat. 

Är du intresserad av att veta hur Netsecure kan hjälpa er organisation med implementering eller utbildning i NIS-direktivet kontakta info@netsecure.se.