Om oss

Vi minskar komplexiteten inom IT- och informationssäkerhet för företag och organisationer samt höjer säkerhetsnivån.

Netsecure Sweden AB är experter inom teknologi för IT och informationssäkerhet och konsulter inom affärsutveckling kopplat till digitalisering.

Inom området ”Experter inom IT & Informationssäkerhet” så analyserar, utvecklar och bygger vi säkra IT-miljöer samt övervakar era system så att ni kan fokusera på det ni är bäst på. Vi inkluderar även IT-juridik och expertkompetens inom hur man säkrast hanterar information av olika säkerhetsklasser i sin verksamhet.

Inom området ”Affärsutveckling inom digitalisering” så ser vi IT & Informationssäkerhet som en möjliggörare för att utveckla er affär så att ni kan ta vara på de möjligheter ny teknologi erbjuder. Digitalisering innebär nästan alltid en ökad riskexponeringen, vilket kräver en säkrare IT-miljö som i sin tur möjliggör nya affärsmodeller och intäktsströmmar.

Förutom att vi har en mycket kompetent personal så samarbetar vi med världsledande leverantörer som täcker ett brett spektrum inom IT och informationssäkerhet. Vi kan bidra med vår expertkunskap vid komplexa projekt lika väl som vid enklare inköp.

Välkommen att kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa just er med er IT-säkerhet!

Netsecure – Vi skyddar din verksamhet

Vad vi kan erbjuda för ert företag:

  • Netsecure kan frigöra er från arbetsmoment, kostnader, överlappande lösningar och möjliggöra nya enklare arbetssätt genom metoder som vi använder och de lösningar vi levererar.
  • Våra anställda på Netsecure är högt certifierade, kompetenta och erfarna på de metoder vi använder och detsamma gäller de produkter och lösningar vi  erbjuder.
  • Vi samarbetar med ett noggrant urval av leverantörer för att verkligen kunna leva upp till att vara specialister och att de verkligen minskar komplexiteten.
  • Vi vet att minskad komplexitet leder till högre IT-säkerhet.

Baserat på vår erfarenhet, kunskap, metoder och lösningar kan vi hjälpa våra kunder att:

Minska komplexiteten och samtidigt öka säkerheten

Reducera kostnaderna

Förenkla driften

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.