Tjänster

Vi hjälper dig att upprätthålla en hög cybersäkerhet utan att du behöver rekrytera egna experter eller investera i nya system. Vi har ett antal paketerade tjänster som håller mycket hög kvalitet.

Nedan beskriver vi några av dem kortfattat . Om ert behov inte matchar just de beskrivningar vi har här så modifierar vi tjänsten så det passar er, det är inte ovanligt att kunder inte behöver en hel tjänst utan utvalda delar.

Utöver de paketerade tjänsterna nedan så har vi en traditionell konsultverksamhet med cybersäkerhetsexperter som kan ta långa konsultuppdrag lika väl som kortare projekt.

Netsecure SOC™

Netsecure SOC™ (Security Operations Center) som är en del av vår CDC (Cyber Defense Center) kombinerar ledande incidenthanteringsverktyg och dedikerad säkerhetskompetens med certifierad personal med expertkompetens.

Det ger er en tjänst som kan identifiera hot och hantera risker för att skydda er verksamhet.

Netsecure SOC™ är ett kostnadseffektivt val för ökad säkerhet och våra experter ger dig löpande information om vilka hot och risker ni utsätts för, samt rekommendationer på åtgärder och prioriteringar.

Netsecure CDC™

Netsecure CDC™ är hjärtat av Netsecure och det vi gör. CDC, Cyber Defense Center, är där vi samlar flera av våra team för att erbjuda våra kunder den bästa cybersäkerheten på marknaden.

Netsecure Sårbarhetsanalys

Brister i informationssäkerheten, som exempel brister i tillgängligheten till information när den behövs, brister i sårbarhet och/eller skydd för obehörig åtkomst eller förändring, kan få allvarliga och direkta konsekvenser för verksamheter och samhället i stort. 

Vi kan erbjuda bland annat nätverksanalys och analys av er internettrafik med syfte att ge en bild av vilka typer av hot som förekommer. Vi kan göra analys av molntjänster som används inom organisationen för att utreda vilken information som lagras i molnet och huruvida dessa är sanktionerade eller icke-sanktionerade samt vilka som har åtkomst till informationen.

Cybersäkerhetslösningar

Vid sidan av våra paketerade tjänster som Netsecure CDC™, Netsecure SOC™ och Netsecure CSIRT™ med flera så erbjuder vi våra kunder ett heltäckande utbud av cybersäkerhetslösningar.

Vi har aktivt valt ut de leverantörer som vi jobbar med och på vars teknologi vi är experter. Gemensamt bland de vi valt att jobba med är att de är världsledande inom sitt område samt att de bidrar till att branschen utvecklas. Om vi skall kunna ligga i framkant så måste våra produktparters också ligga där.

Vi jobbar nära våra partners egna experter och som exempel kan nämnas att vi tillhör en exklusiv del av Fortinets partners som åtnjuter deras högsta återförsäljarstatus. Det gör vi på grund av hög kompetens på deras teknologi samt en historik av framgångsrikt genomförda projekt inom deras koncept Fortinet Security Fabric.

Denna hemsida lagrar cookies för att få statistik över användningen av vår hemsida och för att anpassa din användarupplevelse. Vi och våra partners behandlar data för att utveckla och förbättra produkter, grundläggande annonser, annonsmätning, personanpassad annonsprofil, visning, person anpassat innehåll, innehållsmätning, målgruppsinsikter, exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten. Cookies kan också användas i samband med marknadsföring av våra tjänster. Läs mer.

Acceptera

Hantera