YouTube

Gapet mellan ledningen för en verksamhet och de sakkunniga inom IT och informationssäkerhet är en säkerhetsrisk i sig. Att de som fördelar medel till verksamhetens olika delar inte alltid förstår innebörden av det de sakkunniga menar gör att verksamheter tar betydligt större risker än vad som är lämpligt. Dessutom är det fortfarande många i ledande befattningar som ser IT-säkerhet som enbart en kostnad och inte den möjliggörare det är att utveckla verksamheten.

Därför har vi på Netsecure startat vår YouTube-kanal Netsecure Play där vi informerar om IT och informationssäkerhet på ett sätt som icke sakkunniga kan ta till sig. Tanken är att alla i en organisation skall få en bättre förståelse och allmänbildning för detta och den primära målgruppen för innehållet är du som jobbar i bolagets eller organisationens ledning. Det är vår förhoppning att du skall bli en bättre beställare och kravställare till de som du delegerat ansvaret till, internt eller externt.

Välkommen till Netsecure Play!

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.