Välkommen till Netsecure

För IT-säkerhetens skull

 

Våra tjänsterKontakta oss

Leverantörer

Netsecure leverantör - Fortinet

Netsecures grundare kommer närmast ifrån Fortinet Sverige, och har sedan 2005 arbetat med både tekniken och de lösningar som Fortinet erbjuder. Vi har genomfört installationer hos små och stora företag som täcker stora delar av produktutbudet. FortiGate brandväggar (NGFW) är den primära produkten, men under senare år har vi levererat Fortinet-lösningar inom DDoS-skydd, säkra trådlösa nätverk, logghantering (SIEM), AntiSpam (FortiMail) och två-faktorsautenticering.

Netsecure leverantör - Jazz Networks

För att upptäcka informationsläckage, policybrytande beteende och få ett mer djupgående säkerhetsverktyg använder vi oss av Jazz Networks som leverantör och samarbetspartner. Deras unika maskininlärning av användarbeteenden med möjligheter till deep visibility av informationsflöden i och utanför en organisation ger ett stort mervärde för vårt huvudfokus, säkerheten. Jazz Networks arbetar för att skydda det som är viktigt, både er organisations information och era anställda.

Netsecure leverantör - Barracuda

Med hjälp av Barracudas produkter och tjänsteutbud så kan vi se till att våra kunder har rätt nivå av säkerhet på såväl molntjänster som traditionell IT - utrustning. Genom samarbetet mellan Barracuda och Netsecure så kan vi erbjuda exempelvis cloud-to-cloud backup, spear phising - skydd (baserat på maskininlärning) eller simulering av spam och därmed utbildning av personal.

Netsecure leverantör - SentinelOne

SentinelOne levererar autonomt ändpunktsskydd genom en enda agent som automatiskt förhindrar, detekterar och spårar alla attacker oberoende var ifrån de kommer. S1-plattformen är konstruerad så att den är extremt enkel att använda. Dessutom sparar kunderna tid genom att tillämpa plattformens AI som automatiskt eliminerar hot i realtid både lokalt och i molnet. Det är den enda lösning som ger fullständig synlighet över nätverk direkt från slutpunkten.

Netsecure leverantör - Vectra

Vectra transformerar cybersäkerhet genom att använda avancerad AI för att upptäcka pågående attacker och jaga efter dolda hot. Vectra och dess viktigaste produkt Cognito-plattformen gör det möjligt för världens mest följande organisationer att upptäcka cyberattacker i realtid och stärka hotjägare att utföra avgörande incidentundersökningar.

Vectra minskar affärsrisken genom att eliminera säkerhetsluckor i moln, datacenter och företagsmiljöer. Bakom Cognito-plattformen identifierar och undersöker Vectra-hotforskare cyberattacker, sårbarheter och skadliga beteenden som är okända för världen. Med datauppsättningar från denna forskning utvecklar datavetare maskininlärningsalgoritmer och beteendeanalys som driver Cognito.