Fortinet

Gemensamt bland de vi valt att jobba med är att de är världsledande inom sitt område samt att de bidrar till att branschen utvecklas. Om vi skall kunna ligga i framkant så måste våra produktparters också ligga där.

 

Vi jobbar nära våra partners egna experter och som exempel kan nämnas att vi tillhör en exklusiv del av Fortinets partners som åtnjuter deras högsta återförsäljarstatus. Det gör vi på grund av hög kompetens på deras teknologi samt en historik av framgångsrikt genomförda projekt inom deras koncept Fortinet Security Fabric.

Som exempel på Fortinets förmåga att ligga i framkant internationellt är deras position i Gartner Magic Quadrant för SD-WAN, publicerad 12 september 2022.

En processkarta

Information om Fortinet

I över 20 år har Fortinet varit en drivande kraft i utvecklingen av cybersäkerhet och konvergensen av nätverk och säkerhet. Deras nätverkssäkerhetslösningar är de mest utplacerade, mest patenterade och bland de mest validerade i branschen. Fortinets breda och kompletterande portfölj av cybersäkerhetslösningar byggs från grunden med integration och automatisering i åtanke, vilket möjliggör effektivare, självläkande åtgärder och säkerställer en snabb respons på kända och okända hot.


Konvergensen av nätverk och säkerhet

Traditionellt nätverk saknar inblick i bland annat innehåll, applikationer, användare, enheter och plats. För att åtgärda denna brist har organisationer över tid adderat säkerhetslösningar ovanpå nätverket, men det har lett till ökad komplexitet i monitoreringen, flaskhalsar i prestandan, undermålig användarupplevelse och potentiellt har man öppnat upp för nya exploateringsbara luckor eller sårbarheter.

En bättre säkerhetsdriven nätverksstrategi konvergerar nätverk och säkerhet till en enda snabbare lösning. Specialdesignade operativsystem och säkerhetsprocessorer samverkar för att avsevärt förbättra nätverkets prestanda och säkerhetsställning. Användaren får en bredare överblick som underlättar hanteringen av komplexiteter samtidigt som användarupplevelsen förbättras och strömförbrukningen minskar.


Konsolidering av leverantörer och punktlösningar till en plattform

Cybersäkerhet har traditionellt implementerats en lösning i taget, som svar på varje uppkommande problem eller utmaning.

Individuella säkerhetslösningar, vanligtvis från en ny leverantör, är dock inte utformade för att fungera bra med andra redan implementerade lösningar. Då det visar sig svårt att uppnå optimala nivåer av integration och automatiseringar mellan olika leverantörer, har komplexiteten i hanteringen ökar kraftigt, vilket lett till att man helt enkelt får för långsam respons på nya hot.

Ett mer effektivt tillvägagångssätt är att konsolidera produktleverantörer till en cybersäkerhetsplattform. Detta ger mycket stramare integration, ökad automatisering, och säkerställer ett snabbare, samordnat och effektivt svar på hot över hela nätverket.

Med anledning av detta har Fortinet utvecklat Fortinet Security Farbric.


Fortinet Security Fabric

Fortinet Security Fabric är hjärtat av Fortinets säkerhetsstrategi. Det är en plattform organiskt uppbyggd kring ett gemensamt verksamhetssystem och ledningsramverk för att möjliggöra bred synlighet, sömlös integration och interoperabilitet mellan kritiska säkerhetselement, och granulär styrning och automatisering.

 • Bred visibilitet och skydd av hela den digitala attackytan för att bättre kunna hantera risker.
 • Integrerad lösningsom minskar hanteringen av komplexitet och delar aktuell hotintelligens.
 • Automatiseradsjälvläkande nätverk med AI-driven säkerhet för snabb och effektiv drift.

Fortinets produkter

 • FortiGate
 • FortiManager
 • FortiAnalyzer
 • FortiSIEM
 • FortiAuthenticator
 • FortiAP
 • FortiSwitch
 • FortiEDR
 • FortiNAC
 • FortiSandbox
 • FortiClient
 • FortiMail
 • FortiWeb

Fortinets virtuella produkter

 • FortiGate-VM
 • FortiManager-VM
 • FortiAnalyzer-VM
 • FortiWeb-VM
 • FortiWeb ManagerVM
 • FortiMail-VM
 • FortiAuthenticatorVM
 • FortiADC-VM
 • FortiVoice-VM
 • FortiRecorder-VM
 • FortiSandbox-VM
 • FortiSIEM-VM
 • FortiProxy-VM

Fortinets övriga produkter

 • FortiADC Application Delivery Controller
 • FortiCASB Cloud Access Security Broker
 • FortiCarrier CGN Gateway
 • FortiCNP Cloud-native Protection Solution
 • FortiDDoS DDoS Mitigator
 • FortiDeceptor Deception-based Solution
 • FortiDevSec Application Security Testing
 • FortiExtender 3G/4G WAN Extender
 • FortiIsolator Browser Isolation Platform
 • FortiMonitor NPMD, DEM and IM Systems
 • FortiNDR Virtual Security AnalystTM
 • FortiProxy Secure Web Gateway
 • FortiRecorder Network Video Security
 • FortiRecon Digital Risk Protection Service
 • FortiSASE Cloud Secure Web Gateway
 • FortiSIEM SIEM with UEBA Solution
 • FortiSOAR SOAR Solution
 • FortiTester Network Tester
 • FortiToken 2 Factor Authentication Token
 • FortiVoice Secure VoIP Solution
 • FortiWLM Wireless Manager
 • FortiXDR Extended Detection and Response

Denna hemsida lagrar cookies för att få statistik över användningen av vår hemsida och för att anpassa din användarupplevelse. Vi och våra partners behandlar data för att utveckla och förbättra produkter, grundläggande annonser, annonsmätning, personanpassad annonsprofil, visning, person anpassat innehåll, innehållsmätning, målgruppsinsikter, exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten. Cookies kan också användas i samband med marknadsföring av våra tjänster. Läs mer.

Acceptera

Hantera