Välkommen till Netsecure

Vi skyddar din verksamhet

 

Våra tjänsterBoka möte med en expert

Tjänster

Netsecure arbetar med att förebygga säkerhetsrisker och skydda er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap och erfarenhet ihop med produkter från ledande leverantörer inom it- och informationssäkerhet.

Vår målsättning är att ha en långvarig relation med våra kunder för att kunna upprätta och bibehålla en säker it-miljö och dataskydd som följer den senaste utvecklingen. Nedan hittar ni några av våra tjänster som vi erbjuder men vi är även öppna för att skräddarsy lösningar anpassade efter ert behov.

Vaktbolaget på nätet

Den digitala versionen av rondering, okulärbesiktning och fysisk närvaro

Vaktbolaget på nätet är en SOC- (Security Operations Center) tjänst anpassad för små till stora företag. Baserat på vår SIEM- (Security Information and Event Management) plattform erbjuder vi en tjänst som tar hand om era nätverksloggar, brandväggsloggar, IPS-loggar, klientsäkerhetsloggar m.m. Med utgångspunkt i dessa övervakar vi er miljö ur ett it-säkerhetsperspektiv, rapporterar säkerhetsincidenter i realtid, korrelerar händelser, ni får prestandainformation om era system och vi ger förslag på proaktiva åtgärder. Beroende på era önskemål kan vi också hjälpa er med aktiv felavhjälpning.

Vaktbolaget på nätet kan hjälpa er med:

 • Logghantering och analys
 • Övervakning och larmhantering
 • Systeminventarieförteckning
 • Realtidskorrelation mot tredjeparts datakällor.

Läs mer

Compliance

Med kunniga jurister kan vi erbjuda bred kunskap inom dataskyddslagstiftning och regelefterlevnad

Vi har kunniga och engagerade jurister specialiserade inom rättsinformatik och dataskydd för att bistå er verksamhet med stöd och kompetens.  Compliance inom den svenska dataskyddslagstiftningen innefattar mer än bara nya dataskyddsförordningen (GDPR). Förutom flertalet anslutande registerförfattningar kan även annan dataskyddslagstiftning ha betydelse för er verksamhet såsom NIS-direktivet, LEK(ePR), säkerhetsskyddslagen osv. Våra jurister kan erbjuda en bred kunskap så att ni så långt som möjligt kan effektivisera ert dataskyddsarbete.

Netsecure erbjuder bl.a.:

 • DPO as-a-service
 • GDPR audits
 • Juristkonsulter
 • Bred kunskap inom GDPR, NIS, LIS, ePR, säkerhetsskyddslagen osv.

Läs mer

Managerade säkerhetstjänster

Vi hjälper er att hantera era it-säkerhetstjänster på ett säkert och effektivt sätt med lösningar anpassade efter er verksamhet och ert behov.

Många företag och organisationer brottas med utmaningar att göra flera saker på färre resurser i mera komplexa IT-miljöer än tidigare. Vi kan avlasta er IT-avdelning med managerade säkerhetstjänster anpassade efter er verksamhets behov så ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Managerade säkerhetstjänster innebär att vi tar hand om ert IT-säkerhetsbehov och ni kan överlåta så mycket eller lite av ert it-säkerhetsbehov som ni vill. Vi utformar våra tjänster i nära samarbeta med er verksamhet, kontakta gärna oss för att diskutera ert behov.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • Netsecure [LAN]
 • Netsecure [WLAN]
 • Netsecure [FIREWALL]
 • Netsecure [SD-WAN]

IT-Säkerhetsgranskning och Penetrationstester

Vet du vilka som har tillgång till din information - riskerar du dataläckage? 

Brister i informationssäkerheten, exv. brister i tillgängligheten till information när den behövs, brister i sårbarhet och/eller skydd för obehörig åtkomst eller förändring, kan få allvarliga och direkta konsekvenser för verksamheter och samhället i stort. Vi kan erbjuda bl.a. nätverksanalys och analys av er internettrafik med syfte att ge en bild av vilka typer av hot som förekommer, analys av molntjänster som används inom organisationen för att utreda vilken information som lagras i molnet och huruvida dessa är sanktionerade eller icke-sanktionerade samt vilka som har åtkomst till informationen. Vi utför även olika sorters penetrationstester där vi tar oss in så långt vi kan nå i ert nät.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • Cyber threat assessment (CTA)
 • Cloud risk assessment (CRA)
 • Vulnerability assessment
 • Penetrationtesting

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.