NIS-Direktivet

Bakgrund

NIS-direktivet (Nis står för nätverk och informationssystem) är ett direktiv från EU som inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (länk till lagtexten) som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Syftet med direktivet är att stärka den inre marknaden genom att skapa tillit och förtroende för informationssystem samt även fastställa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Vad innebär detta för er verksamhet/organisation?

Den nya lagen innebär bl.a. att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster måste vidta säkerhetsåtgärder till skydd för nätverk och informationssystem. Leverantörer ska också rapportera incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i tjänsten inom 6 timmar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Leverantörer som inte efterlever kraven kan beläggas med en sanktionsavgift på lägst 5 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Vårt erbjudande

Netsecure erbjuder en halvdagsutbildning i NIS-direktivet där vi bl.a. går igenom:

  • Vilka leverantörer som omfattas av NIS-direktivet
  • Vad ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete innebär
  • Vilka incidenter som ska rapporteras
  • Hur leverantörerna kan förbereda sig

Netsecure kan hjälpa er med både juridik och teknik, boka gärna in ett separat möte för att gå igenom ert specifika behov.

Utbildning i NIS-Direktivet

Vad: Halvdagsutbildning om NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018

Målgrupp: Leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster

När: Den 26 oktober, registrering och frukostbuffé från klockan 8:30,

Var: Haga Forum, Annerovägen 4, 169 70 Solna »se hemsida«

Utbildare: Camilla Blacker Wallinsson, LL.M. och Sara Bergklint, LL.M. jurister på Netsecure

Datumet har passerat.

Är du intresserad av att veta hur Netsecure kan hjälpa er organisation med implementering eller utbildning i NIS-direktivet kontakta info@netsecure.se.

Denna hemsida lagrar cookies för att få statistik över användningen av vår hemsida och för att anpassa din användarupplevelse. Vi och våra partners behandlar data för att utveckla och förbättra produkter, grundläggande annonser, annonsmätning, personanpassad annonsprofil, visning, person anpassat innehåll, innehållsmätning, målgruppsinsikter, exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten. Cookies kan också användas i samband med marknadsföring av våra tjänster. Läs mer.

Acceptera

Hantera